Reforç d'Anglès


  • Metodologia específica per a ensenyar anglès a nens amb dificultats de llengua.
  • Millorar les competències de l'assignatura d'anglès.
  • Introducció i perfeccionament de l'anglès a adults