Reeducació


  • Avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de l'aprenentatge.
  • Dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia