Aula d'estudi


  • Reforç escolar a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat.
  • Ajuda en la planificació escolar.
  • Tècniques d'estudi.
  • Classes individuals o en grups reduïts